• "Hayata Hazırlar"

Kurucumuz

Kurucumuz

HEDEFLERİMİZ

“ Yeni bin yıla ayak uydurmuş” bir eğitim kurumu olarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda , evrensel ilkeler ışığında, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, akademik olarak tam donanımlı, okuma becerisi gelişmiş, yabancı dili çok iyi kullanabilen, sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmayı ve takip etmeyi seven, bir müzik aleti çalmayı ve müziği yaşamının önemli bir parçası sayan, spor yapmanın gelecekteki sağlıklı yaşamın garantisi olduğuna inanan, çok yönlü ve üretken bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Çocuklarımızı tüm fiziksel ve teknolojik donanımımızla, araştırmacı ruhlarını çeşitli projelerle destekleyecek duvarsız eğitim ortamını sağlayarak bilimsel düşünebilen, kendine her konuda güvenen ve çevresiyle barışık, mutlu ve yaşam kaliteleri yüksek bireyler olarak topluma kazandırmanın önemine inandık. Çıktığımız bu yolculukta, tüm Teknofen ailesi olarak eğitimin ciddi bir iş olduğunu ve eğitime gönül vermek gerektiğini biliyoruz.

Başarılarla büyüyen yeni nesiller için her yıl yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. “Teknofen Koleji olarak lise eğitiminde proje ve girişimcilik odaklı, yabancı dil ağırlıklı eğitim anlayışı ile fen, matematik, bilişim teknolojisi ve temel mühendislik bilgilerinin yer aldığı programın bir bütün olarak ele alındığı eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz.”

AMACIMIZ

Ülkemiz sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenerek sağlanacaktır. Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ise bu eğitimlerin daha küçük yaşlardan itibaren öğrencilerle tanıştırılması ile mümkün olacaktır. Bu gerçeklerden hareketle Teknofen Koleji olarak tüm öğrencilerimizle atölye çalışmalarının da yer aldığı proje hazırlama ve girişimcilik programları uygulanır.

Bizler Teknofen Koleji olarak lise eğitiminde proje ve girişimcilik odaklı, yabancı dil ağırlıklı eğitim anlayışı ile fen, matematik, bilişim teknolojisi ve temel mühendislik bilgilerinin yer aldığı programın bir bütün olarak ele alndığı eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip öğrencilerimizin sadece üniversite sınavlarına değil hayata hazır olmalarını sağlayacak altyapı ile lise eğitimini tamamlamalarını hedefliyoruz.

Hayata Hazırlayan Eğitim Modelinin amacı; temel bilimlerin ortaya koyduğu kurumsal bilgileri kültür ve medeniyet değerlerimizle yoğurup teknoloji ve temel mühendislik eğitimi ile harmanlayarak hayata değer katacak ürün ortaya koyabilen şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.

Bu bağlamda;
Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesi ile sosyal ve ekonomik kalkınmasını artıran,
Küresel düzeyde rekabet edebilen,
Kendi yaşamında ve ülke yaşamında değer üreten,
Öğrendiği bilgilerden anlam çıkarabilen; yaşadığı ortamı, çevreyi, insanları doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen,
Alışılmış kalıpların ve kuralların dışında düşünebilen , farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen,
Veriye dayalı akıl yürüten ve verilerden çıkarımlar yapabilen,
Disiplinler arası kavramları yorumlayarak kullanabilen,
İş süreçlerini veya görevleri rutinlerin dışında farklı şekillerde tasarlayabilen (inovasyon),
Bilişimsel kapasiteyi geliştirmek için bilgileri önem ve önceliğine göre ayrıştırabilen ve değerlendiren,
Sanal ortamlarda iş birliği yapabilen,
Hayata hazır
öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.

Öğrencilerin eğitimi; öğretim sürecindeki bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenek alanları dikkate alınarak kişiye özgü planlanır ve uygulanır. Teknofen Koleji'nde öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini artırmak için alışılmış eğitim yaklaşımlarından farklı olarak ”sonuç odaklı” değil, “süreç odaklı” anlayışla hareket edilir.

Malesef ülkemizde dil eğitimine dair bir başarı öyküsünden bahsetmek mümkün değildir. Yabancı dil eğitimi ile ilgili genelde bir mentalite sorunu vardır ve bu değişmedikçe yabancı dil eğitiminde gerçek anlamda başarıya ulaşmak zordur.Tüm bu sorunların ve çözümlerinin farkında ve bilincinde olarak uygun öğretim yöntem ve metotları ile Teknofen Koleji olarak öğrencilerimize yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma ) gerçek anlamda ve nitelikli bir şekilde öğretmek önde gelen hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimize dokuzuncu sınıftan itibaren mentor öğretmenlik ve profesyonel eğitim koçluğu uygulamaları ile belli bir alanda özel çalışma ve araştırma yapma; proje hazırlama ve girşimcilik eğitimleri verilir. Bununla birlikte öğrencilerimize yönelik; hangi kariyeri ve mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları yetenek ve beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarına dair çalışmalar yapılır.

Her bir dersliği laboratuvar ve atölye olarak kullandığımız yeni nesil akıllı sınıflarda verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimiz tablet ve bilgisayar okuryazarlığı kazanır; teknolojiyi üreten ve yöneten bireyler olarak yetiştirilir.

Bilişim Teknolojisi ve İnovasyon Eğitimi kapsamında Problem Çözme ve Algoritmalar, Java ile Programlama, Web ile Programlama, VB. Net ile Programlama, Robot Programlama, Mobil Programlama gibi dersler verilir.

Teknofen Koleji olarak geleceği tasarlıyoruz.