• "Hayata Hazırlar"

Kayıt Kabul Politikamız

Kayıt Kabul Politikamız

İlkokul

Anaokulu, 1.2.3 ve 4.Sınıflar

36–66 ay aralığındaki çocuklar Anaokulu, 66 ayını dolduran çocuklar 1. sınıfa kayıt edilirler.

Kayıtlar her yıl mart ayından itibaren başlayarak, kontenjanla sınırlı olmak koşulu ile ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması sonucunda ön kayıt başvuru sırasına göre yapılır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

Nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi

Ortaokul 5.6.7 ve 8.Sınıflar

Ortaokulumuzun ara sınıflarına kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilir Ön Kayıt sırasında öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı durumlarına bakılarak, mülakat yapılır. 8. sınıflara not ortalaması 80.00 ve üzeri olan başarılı öğrenciler, yapılacak "Teknofen Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı" sonucunda ön kayıt başvuru sırasına göre alınır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

Nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi

Sınıfların Oluşumu

Profesyonel eğitimciler olarak sınıflarımızı oluştururken okul politika ve kurallarını uygularız. Sınıf dağılımında, öğrenci sayısı, kız-erkek öğrenci dağılımı, öğrencinin kişisel gelişimi, davranışları ve notları göz önüne alınır. Velilerimizin de bu uygulamada bize yardımcı olmak için aşağıdaki konulara hassasiyetle uymalarını bekleriz:

1. TEKNOFEN Kolejinde her öğretmen kurumun belli kriterlerine, bilgi, görgü ve deneyimine göre işe alınır. Bu bağlamda özellikle ilkokullarımızda öğrencinin belli bir öğretmene verilmesini ya da öğrencinin belli arkadaşları ile birlikte olmasını istemeyiniz. Velilerimiz her zaman öğrencilerin özel durumlarını kuruma iletebilir ancak son karar okul idaresinin insiyatifindedir.

2. Toplumumuzda sınıfların alfabetik dizilişine göre en iyi sınıfların ilk harften başladığı ve en iyi öğrenci ve öğretmenlerin bu sınıflara verildiği görüşü yaygındır. Kurumumuzun böyle bir uygulaması yoktur.

3. 4. sınıflarımızdan gelen öğrencilerimiz Ortaokulu (beşinci sınıf), sınıf oluşumu kriterleri doğrultusunda karma sınıflara yerleştirilir. Unutulmamalıdır ki; veli, öğretmen, öğrenci ve kurumun desteklemesiyle öğrencilerimiz yeni arkadaşlıklar kuracak, birbirlerinden etkileşimle yeni konular öğrenecek ve öğreteceklerdir.

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi 9.Sınıflar

Anadolu Lisemizin 9. sınıflarına kontenjanla sınırlı olmak şartı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan (LGS Sınavı) sonuçlarına ve puan esasına göre tercihle  öğrenciler alınır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

Nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi

Sınav sonuç kartı

Anadolu Lisesi 10, 11 ve 12. Sınıflar

10, 11 ve 12. sınıflarımıza kontenjan dâhilinde not ortalaması 75.00 ve üzerinde olan başarılı öğrenciler, okulumuzda uygulanacak "Teknofen Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı" sonucu ön görüşme ile alınmaktadır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

Nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi

Fen Lisesi

Fen Lisesi 9.Sınıflar

Fen Lisemizin 9.sınıfına kontenjanla sınırlı olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı (LGS Sınavı) sonuçlarına ve puan esasına göre tercihle öğrenciler alınır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

Nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi

Sınav sonuç kartı

Fen Lisesi 10, 11 ve 12. Sınıflar

10, 11 ve 12. sınıflarımıza kontenjan dâhilinde not ortalaması 80.00 ve üzerinde olan başarılı öğrenciler, okulumuzda uygulanacak "Teknofen Düzey Belirleme Ve Bursluluk Sınavı" sonucu ön görüşme ile alınmaktadır. Kayıt sırasında istenilen belgeler:

Nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi