• "Hayata Hazırlar"

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Sağlık ve Hijyen

Öğrencilerimizin sağlıkla ilgili durumlarının takip edildiği revirimizde, okul hemşiremiz bulunmaktadır.

Teknofen Kolejinde öğrencilerin acil rahatsızlıklarında ilk tedavi revirde yapılır. Gerekiyorsa öğrencinin, ailenin önerdiği bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması sağlanır ve aileye bilgi verilir. Uzman doktorların gözetiminde diş-göz taraması, aşı uygulaması yapılır. Hastalığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi, o gün okulu arayıp öğrencinin hastalığı konusunda okul idaresine veya revire bilgi verir. Öğrenci tamamen iyileştikten sonra doktor raporunu sunarak okula tekrar devam eder.