• "Hayata Hazırlar"

Anaokul Eğitim Sistemimiz

Anaokul Eğitim Sistemimiz

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

Okul Öncesi Eğitimi çocukların; zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarının sağlanmasını amaçlar. Bu dönem, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.

Teknofen Kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz; çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Dijital Öğrenme 

Teknofen Kolejinde dijital teknoloji okul öncesinden itibaren eğitim ve öğretim sürecinin temel araçlarından biridir. Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla şu alanlarda kazanımlar elde ederler;

• Çift dil becerileri

• Matematiksel işlem çalışmaları

• Grup çalışmaları

• Müzik ile öğrenme

• Oyun tabanlı öğrenme