• "Hayata Hazırlar"

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda planlanmıştır. 21. yüzyıl becerileri genel olarak öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Buna göre öğrencilerimiz için hedeflediğimiz bu becerileri; eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilikçilik, işbirliği yapma, iletişim kurma, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi teknolojileri okuryazarlığı, esneklik ve uyumluluk, girişimcilik ve öz-yönetim, toplumsal ve kültürlerarası etkileşim, yaratıcılık ve güvenilirlik, liderlik ve sorumluluk şeklinde ifade edebiliriz.

Öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken onları derinlemesine düşünebilen, sorunları yaratıcı biçimde çözümleyebilen, takım halinde çalışabilen, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilen, esnek; gerektiğinde inisiyatif alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Özgün Etkili Akademik Eğitim

Teknofen Kolejinde, öğrencilerimizin akademik gelişimlerini artırmak için alışılmış eğitim yaklaşımı alışkanlıklarından farklı olarak “sonuç odaklı” değil, “süreç odaklı” anlayışla hareket edilir. Böylece “yaparak yaşayarak öğrenme” felsefesini benimsemiş olan öğrencilerimizin; salt ezberden uzak, bilgiyi kullanabilen, düşünen, araştıran, potansiyellerinin ve yeteneklerinin farkında olan, zamanını planlı ve verimli kullanmayı bilen, hayattaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve donanımı almış bireyler olarak yetişmeleri akademik eğitimimizin ana hedefidir.