• "Hayata Hazırlar"

Atölyelerimiz

Atölyelerimiz

Atölye Çalışmaları

Anaokulundan liseye kadar tüm öğretim kademlerine yönelik okullarımızda öğrencilerimizin sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için “STEM+A/Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat” temelli atölyeler oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu atölyeler; 21. Yüzyılın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu atölyeler teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amacıyla Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, sadece içerik öğretimine dayalı eğitim sistemlerinden vazgeçip eğitim sistemlerini sorgulamaya, araştırmaya, üretime ve buluş yapmaya yönelik proje tabanlı Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler.

Bulunduğumuz çağda bireylerin meraklı, araştırmacı ve üretken olması beklenmektedir. Bu sebeple bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri bir zorunluluktur. Bu doğrultuda öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir.

Bu atölyelerde yapılacak çalışmalar; öğrencilerimizin mühendisliğe, bilim ve teknoloji üretimine ilgi duyması, disiplinler arası bir bakış açısı kazanması ve projelerini somut olarak uygulayabilmesi açısından eğitim sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.

Atölyelerimiz

* Eğlenceli Bilim Atölyesi / Fen Bilimleri Laboratuvarı

* Bilişim Teknolojileri Atölyesi

* Mekatronik (Yazılım Tasarım Robotik ve Kodlama) Atölyesi

* Ahşap,Metal ve Kağıt Atölyesi

* Görsel Sanatlar ve Seramik Atölyesi

* Müzik Atölyesi

* Dil,Yaratıcı Okuma, Eleştirel Düşünce ve Yazarlık Atölyesi

* Drama Atölyesi

* Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri Atölyesi

* Satranç Atölyesi