• "Hayata Hazırlar"

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Dil becerisi, insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir. Teknofen Koleji olarak anaokulundan itibaren uygulamaya başladığımız “Çift Dilli Eğitim Modeli”ni ilkokul döneminde de uygulamaya devam ederek yabancı bir dilde anadil becerisi edindirmeyi hedefliyoruz. Çift Dilli Eğitim özellikle Uluslararası Bakalorya Programında uygulanan, “Primary Years Programme/İlk Yıllar Programı” adlı programın felsefesi örnek alınarak oluşturulmuştur. Bunun yanında yabancı dil öğretiminde farklı metotların birleşiminden oluşan eklektik metot esas alınmaktadır. Bu metoda göre tasarlanan görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil iletişim aracı olarak kullanılır ve kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilir. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur. Böylece çocuklar yabancı dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

Her öğrencimize yabancı dilin gerektirdiği “Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma” şeklinde ifade edilen dört ana beceriyi kazandırmak temel hedefimizdir.

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, kültürel ve sosyal hayatta, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenim düzeylerini her yıl Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarıyla değerlendiriyoruz.

800 yıllık geçmişe sahip Cambridge Üniversitesi; 1858 yılından bu yana yaklaşık 160 yıldır İngilizce’ nin ne düzeyde kullanılabildiğini ölçüyor ve uluslararası geçerliliği olacak biçimde belgelendiriyor.

İngilizce eğitimimiz dışında, öğrencilerimizin 2. Sınıftan itibaren  Almanca,Rusça veya Fransızca dillerinden birini seçerek bu dil bazında da kapsamlı bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Ek dil olarak seçmiş oldukları Almanca,rusça veya Fransızca dilleri, kullanmakta zorluk çekmedikleri ikinci bir yabancı dil olarak öğrencilerimize kazandırmış oluyoruz.

Yabancı Dil Etkinliklerimiz

* Spelling Bee (2-3-4.sınıflar)

* Word Game (1.sınıflar)

* Fashion Week (2.sınıflar)

* Jobs (2.sınıflar)

* See! What We Know! (3-4.sınıflar)

* Just Dance (İlkokul Tüm sınıflar)

* English Club (İlkokul Tüm sınıflar)

* Cambridge ESOL (3-4.sınıflar) 

* Shopping Mall (4.sınıflar) 

* Design Your Dream (3-4.sınıflar)

* Let's Read! (ilkokul Tüm Sınıflar) 

* Cambridge English Penfriends (4.sınıflar)

* Movie Days (İlkokul Tüm sınıflar)

* Let's Have A Picnic!( 1.Sınıflar)

* Fun Night (4.sınıflar)

* Presentation Weeks-Introduce Yourself (1.Sınıflar) 

* The Atrium-Bulletin(İlkokul Tüm sınıflar) 

* Let's use our kitchen! (İlkokul Tüm sınıflar)

* We are the scientists! (İlkokul Tüm Sınıflar)

* Let's Make our robots! (İlkokul Tüm Sınıflar)