• "Hayata Hazırlar"

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Dil becerisi, insanın hayatının ilk yıllarında edindiği en önemli beceridir. Teknofen Koleji olarak yabancı bir dilde anadil becerisi edindirmeyi hedefliyoruz. Yabancı dil öğretiminde farklı metotların birleşiminden oluşan eklektik metot esas alınmaktadır. Bu metoda göre tasarlanan görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil iletişim aracı olarak kullanılır ve kazanım yoluyla öğrenme gerçekleştirilir. Soyut kavramlar yerine öğrencilerin kendi yaşantılarından hareket edilerek yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur. Böylece çocuklar yabancı dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

Öğrencilerin dil edinimleri istikrarlı bir program dâhilinde, öğretim programlarıyla ilişkilendirilen dijital araçlarla zenginleştirilir; ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilir.

Her öğrencimize yabancı dilin gerektirdiği “Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma” şeklinde ifade edilen dört ana beceriyi kazandırmak temel hedefimizdir.Bu doğrultuda 5. sınıfın başında okulumuza başlayan öğrencilerimizin 8. sınıfın sonuna geldiklerinde Avrupa Dil Standartlarına göre B2 seviyesine ulaşması planlanmıştır.

Yapılan tüm çalışmalarla, öğrencilerimizin İngilizceyi severek öğrenmesini, dil becerilerini geliştirirken küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu alabilmelerini ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini ön plana almaktayız. Bu amaçlar, Eksik Tamamlama Programı, Bireysel Çalışmalar ve Öğrenai Takip Programları ile desteklenerek öğrencilerimizin dil seviyelerini üst düzeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, kültürel ve sosyal hayatta, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenim düzeylerini her yıl Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarıyla değerlendiriyoruz.

800 yıllık geçmişe sahip Cambridge Üniversitesi; 1858 yılından bu yana yaklaşık 160 yıldır İngilizce’ nin ne düzeyde kullanılabildiğini ölçüyor ve uluslararası geçerliliği olacak biçimde belgelendiriyor.

İngilizce eğitimimiz dışında, öğrencilerimizin 5. Sınıfa geldiklerinde Almanca,Rusça veya Fransızca dillerinden birini seçerek bu dil bazında da kapsamlı bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Ek dil olarak seçmiş oldukları Almanca,Rusça veya Fransızca dilleri, kullanmakta zorluk çekmedikleri ikinci bir yabancı dil olarak öğrencilerimize kazandırmış oluyoruz.