• "Hayata Hazırlar"

KARAKTER VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

KARAKTER VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

Karakter ve Davranış Eğitimi

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler, temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre bağlı olarak bireysel farklılıklar gösterebilir.

Değerlere ilişkin ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlar ve bu süreç kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.

Çocukların doğru davranışları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenme konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda; insana, düşünceye, özgürlüğe, kültürel mirasa saygıyı esas alan bir anlayışla öğrencilerimizin kadim kültür ve medeniyetimizden süzülerek gelen ahlâkî ve insanî değerlerimizle yetiştirilmesine özen gösterilir. Zira millî, evrensel, ahlâkî ve insani değerlerden yoksun bir insanın elinde salt bilginin son derece tehlikeli bir silaha dönüşebileceği kabul edilen bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle her kapıyı açabilen “Bilgi ve Güzel Ahlâk” gibi güçlü ve önemli iki değerin, birbirine feda edilmeden aynı anda öğrencilerimize kazandırılması gerekir. 4-6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer, eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız, çocukların akademik gelişimleri sırasında “Temel Değerleri” de tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.