• "Hayata Hazırlar"

EĞİTİM YÖNETİM TEKNOLOJİLERİ (EYOTEK)

  • Anasayfa
  • EĞİTİM YÖNETİM TEKNOLOJİLERİ (EYOTEK)

EĞİTİM YÖNETİM TEKNOLOJİLERİ (EYOTEK)

Eğitim Yönetim Teknolojileri (EYOTEK)

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için çok işlevli bir iletişim platformu olan Eğitim Yönetim Teknolojileri (EYOTEK) aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

• Yabancı dil çalışmalarının ve sitelerinin paylaşılması,

• Öğrencilerin “Bireysel Gelişim Raporlarının” takibi,

• Ölçme ve değerlendirmelerin takibi,

• Rehberlik çalışmalarının takibi,

• Rehberlik bültenlerinin veliler ile paylaşılması,

• Yemek listelerinin paylaşılması,

• Ödeme ve finans bilgilerinin takibi.

Teknofen Kolejinde tüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler Eğitim Yönetim Teknolojileri (EYOTEK) sistemi üzerinden yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim EYOTEK üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra EYOTEK üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz EYOTEK’te yer alan sınav sonuç raporunda öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu; sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedirler. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları konu ve kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında, aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu ve kazanım eksikleri tamamlanarak öğretime devam edilir.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize EYOTEK üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibimizi destekleriz.