HAYATA HAZIRLAYAN EĞİTİM MODELİ

Eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda planlanmıştır.“21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Buna göre öğrencilerimiz için hedeflediğimiz bu becerileri; “Okuma/Dil Becerileri, Matematik Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı, Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı, Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, İletişim ve İşbirliği, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Sosyal, Toplumsal ve Kültürlerarası Etkileşim, Liderlik ve Sorumluluk, Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik, Girişimcilik ve Öz-Yönetim, Yaratıcılık ve Güvenilirlik, Liderlik ve Sorumluluk” şeklinde ifade edebiliriz.

Öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken onları derinlemesine düşünebilen, sorunları yaratıcı biçimde çözümleyebilen, takım halinde çalışabilen, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilen, esnek, gerektiğinde inisiyatif alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim dünyasındaki yeni gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler ışığında sürekli güncellenen ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki engelleri kaldırıyor ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Hayata Hazırlayan Eğitim Modelinin amacı; temel bilimlerin ortaya koyduğu kurumsal bilgileri kültür ve medeniyet değerlerimize yoğurup teknoloji ve temel mühendislik eğitimi ile harmanlayarak hayata değer katacak ürün ortaya koyabilen şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip öğrencilerimizin sadece üniversite sınavına değil aynı zamanda üniversite yaşamına ve iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak altyapı  eğitimlerini tamamlamalarını hedefliyoruz.

Teknofen'den Haberler

Open chat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Size nasıl yardımcı olabiliriz?